Shpenzimet e reprezentacionit për vitin 2016

03/07/2017