Si i shpenzon shteti paret tona? Raportet mbi Ndarjet dhe Shpenzimin e Parasë Publike
 
 
 
Initially, the project was supported by:
Fillimisht, projekti është përkrahur nga:
Na pocetku, projekat je podržan od:

The project is now supported by:
Projekti tani përkrahet nga:
Projekat se sada podržava od: