Java Kundër Korrupsionit 2017: Monopoli në homolgimin e veturave dhe falja e borxheve publike

03/12/2017