Punësimi dhe përfaqësimi i grave në Kosovë

12/12/2018

Sot Instituti GAP në bashkëpunim me FES publikoi raportin statistikor “Punësimi dhe përfaqësimi i grave në Kosovë”. Raporti tregon dallimet mes grave dhe burrave në tregun e punës, dallimet gjinore të studentëve dhe të diplomuarve, përbërjen gjinore të kabinetit qeveritar, numrin e grave në pozita të larta udhëheqëse në nivelin qendror dhe lokal, si dhe tregon numrin e grave si përfituese të asistencës sociale.

Raportin mund ta gjeni duke klikuar Këtu.