Pagat e gjyqtarëve dhe prokurorëve në disa vende të rajonit krahasuar me pagën mesatare bruto

26/02/2019