https://www.koha.net/arberi/200977/bqk-ja-nuk-i-lejoi-qasje-ne-dokumente-gap-it-per-rritjen-e-tarifes-se-sigurimeve/

26/12/2019