Buxheti i Komunës së Lipjanit për vitin 2020

15/10/2020