GAP: Tërheqja e 600 milionë eurove nga Trusti do të rritte më tej çmimet

15/06/2022