Komuna e Prishtinës me përqindjen më të ulët të investimeve kapitale

12/04/2024