GAP prezenton në dëgjimin publik të organizuar nga Komisioni Parlamentar për Media

04/11/2011

Instituti GAP ishte një nga organizatat e ftuara për të prezantuar në dëgjimin publik për projektligjin për Transmetimin Publik të organizuar nga Komisioni Parlamentar për Arsim, Kulturë, Rini, Sport, Administratë Publike, Qeverisje Lokale dhe Media.

Në këtë dëgjim publik, GAP informoi edhe një herë të pranishmit me analizën e GAP për qëndrueshmërinë financiare të transmetuesve publik.

Qëndrimin e GAP të mbajtur në këtë dëgjim publik mund ta lexoni Këtu.

Lajmin zyrtar të prezentuar nga Kuvendi i Kosovës për këtë dëgjim publik mund ta lexoni në faqen zyrtare të Kuvendit të Kosovës: http://kuvendikosoves.org/?cid=1,128,4178.