60 milionë për kategoritë e luftës nga buxhetit i vitit 2019

04/11/2018