Buxheti i Komunës së Shtimes për vitin 2019

09/09/2019