Buxheti i Komunës së Shtërpces për vitin 2019

09/09/2019