Fituesit e garës me ese me temë “Paragjykimet gjinore në profesion”

28/12/2020

Instituti GAP në bashkëpunim me Ambasadën Amerikane në Kosovë organizuan garën për ese për të rinjtë e Kosovës në përpjekje për të shfrytëzuar kreativitetin e tyre për promovimin e një kulture gjithëpërfshirëse pa paragjykime gjinore në profesione.

Pjesëmarrës në këtë garë ishin gjithsej 50 nxënës, prej tyre 44 vajza dhe 6 djem, të shkollave të ndryshme të Kosovës ndërsa u ndanë 5 çmime.

Fituesit e kësaj gare ishin:

- Anesa Jakupi - (vendi i parë)

- Rinesa Haziraj - (vendi i dytë)

- Fjollë Koxha - (vendi i tretë)

- Lisa Sahatqiu – (vendi i katërt)

- Erblina Berisha – (vendi i pestë)

Instituti GAP falenderon të gjithë nxënësit pjesëmarrës të kësaj gare duke ju uruar që të vazhdojnë të jenë nxënës e qytetarë aktiv përballë paragjykimeve gjinore kudo qëjanë.

 

#insitutigap #gapinstitute #genderequality