GAP: 134 milionë euro subvencione e grante nuk ndikuan në rritjen e prodhimtarisë

14/07/2021