Salihu: 15 komuna në Kosovë nuk kanë asnjë pronë komunale

05/05/2022