Progresi i kryetarëve të komunave në përmbushjen e premtimeve zgjedhore

11/09/2022

Për të parë detajet e premtimeve të dhëna dhe përmbushjen e tyre, mund të vizitoni platformën elektronike të Institutit GAP duke klikuar në këtë link: https://www.komunat.institutigap.org/Premtimet