GAP: Në shumicën e komunave burrat marrin pjesën më të madhe të buxhetit për paga

19/05/2023