Praktikat e Buxhetimit ne 6 Komuna te Kosoves

02/04/2014

Instituti GAP dhe Grupi për Studime Politike dhe Juridike kanë bërë një analizë krahasimore lidhur me praktikat e buxhetimit të gjashtë komunave në Kosovë. Më poshtë mund t"i gjeni infografikat lidhur me disa aspekte të buxhetit të këtyre komunave

Analizen e plotë mund ta lexoni këtu

Buxheti1


Buxheti2


Buxheti3


Buxheti4

Buxheti5