Të hyrat dhe shpenzimet e buxhetit të Kosovës

22/10/2014
Ku i shpenzon shteti paratë tona?


sh1


Si mbushet buxheti i Kosovës?


sh2