Bordi Këshilldhënës

Venera Demukaj

Anëtare e Bordit Këshilldhënës

Venera Demukaj është asistent profesor në RIT Kosovës ™ (A.U.K). Ajo ligjëron Ekonominë e Zhvillimit, Ekonominë e Burimeve Natyrore, Ekonominë e Mjedisit dhe Ekonominë Ndërkombëtare. Ajo gjithashtu është mbikëqyrëse e projektit  Honoros’ Society në RIT Kosovë ™ (A.U.K). Më parë ajo ka punuar në Universitetin e Prishtinës dhe në Institutin Riinvest. Venera përfundoi doktoraturën në Shkollën e Studimeve Ndërkombëtare, Universiteti i Trentos (Itali), me temë disertacioni "Efektiviteti i Ndihmave në Vendet Post-konfliktuale”'.
Gjatë hulumtimit të saj për doktoraturë, Venera ka kaluar tre muaj si praktikante në UNU-WIDER  në Helsinki. Në vitin 2015, Venera ka qëndruar katër muaj si studiuese vizitore në Universitetin West Virginia , me bursën Fullbright. Venera ka qenë gjithashtu e përfshirë në disa projekte kombëtare dhe rajonale si udhëheqëse e ekipit si në projektin e UNDP-së  "Raportin e zhvillimit të mijëvjeçarit të dytë për Kosovën" (2007); Programi Rajonal për Promovimin e Hulumtimeve  (RRPP) mbi
Arsimin Special mbi Korrupsionin në Ballkanin Perëndimor’ (2012-2013);Projekti i USAID BEEP mbi Zhvillimi Ekonomik dhe Tranzicionin Politik në Kosovë (2012 -2013).
Interesat e saj kërkimore kryesore janë tranzicioniet e  post-konfliktit; ndihmat e huaja; ulja e varfërisë; dhe politikat e energjisë. Punimet e saja të publikuara janë mbi ekonominë politike të rindërtimit të pasluftës dhe zhvillimit në Kosovë. 

 

GAP Donatorët

Swedish International Development Cooperation Agency National Endowment for Democracy Rockefeller Brothers Fund Open Society Institute Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë