Bordi Këshilldhënës

Linda Gusia

Anëtare e Bordit Këshilldhënës

Dr. Linda Gusia është ligjëruese në Universitetin e Prishtinës - Departamenti i Sociologjisë dhe bashkëthemeluese e Programit për Studime dhe Hulumtime Gjinore në UP. Interesimi i saj kërkimor përfshin: gjininë, nacionalizmin, kujtesën kolektive, lëvizjet shoqërore, lëvizjen e grave, drejtësinë sociale, reprezentimin, hapësirat publike dhe qytetet.

 

 

GAP Donatorët

Swedish International Development Cooperation Agency National Endowment for Democracy Rockefeller Brothers Fund Open Society Institute Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë