Shqip  |  English
Ekonomia e Veturave në Kosovë
Si i ndikoi kogjenerimi faturat e energjisë në Prishtinë?
Fondi për Kuadro: Program financimi për pozita deficitare apo menaxheriale?
GAP, INDEP dhe GLPS: Reagim ndaj emërimeve politike në Ndërmarrjet Publike
GAP prezantoi raportin për qeverisjen në komunat me shumicë serbe
GAP organizoi panel diskutimi për Fondin Kosovar për Garanci Kreditore
GAP prezantoi raportin "Kush do të përfitojë nga falja e borxheve?"
 
 
1107
ditë nga dita kur GAP ka dorëzuar padi per qasje ne dokumente zyrtare kunder MZHE
Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati II
10000 Prishtinë, Kosovë
+ 381 38 609 339
info@institutigap.org
© 2012 - Instituti GAP