Shqip  |  English
GAP organizoi tryezën mbi Ndërmarrjet Publike në Kosovë - Ndikimi i Ambientit të Biznesit dhe Menaxhimit në Performancë
Kontrolli i përgjimit të komunikimeve elektronike në Kosovë: Neglizhimi i Privatësisë
Prezantohet platforma për realizimin e Premtimeve Parazgjedhore nga Kryetarët e Komunave
Bashkimi bën energjinë - Analiza e tregut të përbashkët energjetik Kosovë - Shqipëri
Njëmbëdhjetë vendimet e nevojshme të Qeverisë së re
GAP dhe GSJP: Propozim mbi Prioritetet Strategjike në Planin e Ardhshëm të Qeverisë
Problemet me Tregtinë e Miellit Kosovë-Shqipëri
 
 
804
ditë nga dita kur GAP ka dorëzuar padi per qasje ne dokumente zyrtare kunder MZHE
Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati II
10000 Prishtinë, Kosovë
+ 381 38 609 339
info@institutigap.org
© 2012 - Instituti GAP