Shqip  |  English
Si e shpenzuan ministrat buxhetin e ndarë për dreka zyrtare 2013?
Ministria e Infrastrukturës pamundësoi qasjen në kontratën e autostradës
GAP prezantoi analizën për Ristrukturimin e Qeverisë
GAP dhe UNDP prezantuan platformën online "Si mbushet arka e shtetit?"
GAP dhe GLPS diskutuan për praktikat e buxhetimit dhe transparencën buxhetore në Komunën e Ferizajt
Instituti GAP prezanton për punën e inspektorateve në dëgjimin publik të organizuar nga Komisioni për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti dhe Industri
GAP dhe GLPS diskutuan për praktikat e buxhetimit dhe transparencën buxhetore në Komunën e Gjakovës
 
591
ditë nga dita kur GAP ka dorëzuar padi per qasje ne dokumente zyrtare kunder MZHE
GAP Monitor
Monitorimi i vendimeve
të Qeverisë së
Kosovës

Më shumë
 
GAP Newsletter
Regjistrohu në listën GAP email:
Kushtet e përdorimit!
 
Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati II
10000 Prishtinë, Kosovë
+ 381 38 609 339
info@institutigap.org
© 2012 - Gap Institute