Shqip  |  English
GAP në vitin e 8
Projekt-Buxheti 2016- Përparësitë dhe Sfidat
Ekonomia e Veturave në Kosovë
Si i ndikoi kogjenerimi faturat e energjisë në Prishtinë?
Fondi për Kuadro: Program financimi për pozita deficitare apo menaxheriale?
GAP, INDEP dhe GLPS: Reagim ndaj emërimeve politike në Ndërmarrjet Publike
GAP prezantoi raportin për qeverisjen në komunat me shumicë serbe
 
 
1184
ditë nga dita kur GAP ka dorëzuar padi per qasje ne dokumente zyrtare kunder MZHE
Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati II
10000 Prishtinë, Kosovë
+ 381 38 609 339
info@institutigap.org
© 2012 - Instituti GAP