Shqip  |  English
Instituti GAP mbajti konferencën për media me temë "Sfidat e Komunave në Zbatimin e Ligjeve"
Instituti GAP mbajti konferencën për media me temë "Monopoli i homologimit"
Tryezë Diskutimi: "Ndikimi i Veturave në Shëndet dhe Siguri Rrugore"
Akciza në Duhan - Efektet në Konsum dhe Import
Instituti GAP mbajti konferencën për media me temë " Gjendja e prodhuesve të materialit ndërtimorë me bazë nga argjila"
Instituti GAP mbajti konferencën për media me temë "Gjendja e prodhuesve dhe përpunuesve të qumështit”
Instituti GAP organizoi debat me temën “A garanton Buxheti 2016 një raport më të mirë të Komisionit Evropian për Kosovën?”
 
 
1320
ditë nga dita kur GAP ka dorëzuar padi per qasje ne dokumente zyrtare kunder MZHE
Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati II
10000 Prishtinë, Kosovë
+ 381 38 609 339
info@institutigap.org
© 2012 - Instituti GAP