Stafi

Nita Tafarshiku

Menaxhere Financiare

Nita është Menaxhere e Zyrës dhe Menaxhere Financiare në Institutin GAP. Ajo ka përfunduar studimet Baçelor në Banka, Financa dhe Kontabilitet nga Universiteti i Prishtinës. Tani është në përfundim të studimeve master për Menaxhment dhe Ndërrmarrësi nga Universiteti për Biznes dhe Teknologji (UBT) në Prishtinë. Nita ka një përvojë të konsiduerueshme në menaxhimin e financave si në sektorin e shoqërisë civile po ashtu edhe në sektorin privat dhe atë bankar. Para se ti bashkohet Institutit GAP, ajo ka punuar për shumë vite si financiare e projekteve me OJQ të ndryshme vendore. Sa i përket sektorit bankar Nita ka qenë e angazhuar për disa vite në Bankën Ekonomike si zyrtare finaciare si dhe në sektorin privat në një numër të konsiderueshëm projektesh si menaxhere dhe konsulente në fushën e financave.

 

GAP Donatorët

Swedish International Development Cooperation Agency National Endowment for Democracy Rockefeller Brothers Fund Open Society Institute Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë