Stafi

Ardit Namani

Asistent Hulumtues

Arditi është Asistent Hulumtues në Institutin GAP nga dhjetori i vitit 2021. Ka përfunduar studimet bachelor dhe master për ekonomi në Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Prishtinës. Para se t’i bashkohej Institutit GAP, ka qenë pjesë e praktikës në Bankën Qendore të Kosoves, si dhe Doganën e Kosovës.

Gjatë studimeve master si qendër të fokusit studimor ka pasur hulumtimet dhe analizat statistikore, politikat publike ekonomike dhe përdorimin e veglave dhe teknologjisë bashkëkohore në hulumtimet statistikore. Është njohës i mirë në përdorimin e programeve të paketës Microsoft Office dhe programit statistikor STATA.


 

GAP Donatorët

Swedish International Development Cooperation Agency National Endowment for Democracy Rockefeller Brothers Fund Open Society Institute Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë