Stafi

Besart Zhuja

Hulumtues

Besart Zhuja është hulumtues në Institutin GAP. Para se t'i bashkohej GAP-it, ai ka punuar si Analist i Politikave në Klubin e Prodhuesve të Kosovës (KPK) dhe si Zyrtar i Programit në Institutin Kombëtar Demokratik (NDI). Besarti mbanë gradën e Masterit në programin "Studime të Bashkimit Evropian" pranë Universitetit Paris Lodron në Salzburg të Austrisë.

 

GAP Donatorët

Swedish International Development Cooperation Agency National Endowment for Democracy Rockefeller Brothers Fund Open Society Institute Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë