Stafi

Albana Rukolli

Hulumtuese

Albana iu bashkua Institutit GAP nga shkurti i vitit 2018. Albana ka përfunduar studimet Baçelor në Menaxhment dhe Informatikë në Universitetin e Prishtinës. Tani është në përfundim të studimeve master në të njejtën degë në Universitetin e Prishtinës. Përveq kësaj Albana ka ndjekur një varg trajnimesh, për mënyrën e fuksionimit të sistemit Bankar, programim dhe fusha të cilat lidhen me çështje të punësimit.

Gjatë studimeve themelore, është përzgjedhur si praktikante në Qendrën për Zhivillim të Karierës (QZhK) në Fakultetin e Shkencave Matematikore Natyrore, njësit i Zyres për Zhvillim Akademik në Universitetin e Prishtinës në kuadër të projektit të lansuar për student të dalluar nga OSBE në bashkëpunim me Universitetin e Prishtinës.

 

GAP Donatorët

Swedish International Development Cooperation Agency National Endowment for Democracy Rockefeller Brothers Fund Open Society Institute Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë