Stafi

Ernera Dushica

Hulumtuese

 

Ernera është hulumtuese në Institutin GAP që nga janari 2023. Interesat e saj përfshijnë analizën e politikave ekonomike dhe fiskale nga një perspektivë gjinore. Ernera ka publikuar një sërë analizash ekonomike duke vrojtuar ndikimin e politikave të ndryshme tek grupet shoqërore më të cënueshme. Ajo gjithashtu ka njohuri mbi zhvillimin e sektorit privat në Kosovë dhe praktikat e gjelbërta.

Ernera ka përfunduar studimet Baçelor në Ekonomiks dhe Statistikë, dhe Menaxhment dhe Ndërmarrësi në Institutin për Teknologji të Roçesterit (RIT) në Kosovë. Para se ti bashkohej GAP, ajo ka qenë e angazhuar si koordinatore e buxhetimit të përgjegjshëm gjinor në Rrjetin e Grave të Kosovës si pjesë e Rrjetit të Mbikqyrësve të Buxheteve Gjinore në Ballkanin Perëndimor dhe Moldavi.

 

 

GAP Donatorët

Swedish International Development Cooperation Agency National Endowment for Democracy Rockefeller Brothers Fund Open Society Institute Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë