Stafi

Ernera Dushica

Hulumtuese

Ernera është hulumtuese në Institutin GAP që nga janari 2023. Interesat e saj përfshijnë analizën e politikave ekonomike dhe fiskale nga një perspektivë gjinore. Para se ti bashkohej GAP, ajo ka qenë e angazhuar si koordinatore e buxhetimit të përgjegjshëm gjinor në Rrjetin e Grave të Kosovës si pjesë e Rrjetit të Mbikqyrësve të Buxheteve Gjinore në Ballkanin Perëndimor dhe Moldavi. Gjatë këtyre tre viteve ajo ka publikuar një sërë analizash ekonomike duke vrojtuar ndikimin e këtyre politikave tek gratë.

Ernera ka përfunduar studimet Baçelor në Ekonomiks dhe Statistikë në Institutin për Teknologji të Roçesterit në Kosovë, ku ka qenë pjesë e Dean’s List për katër vite. Ajo ka marrë pjesë në shumë trajnime për politika publike, menaxhimin e financave publike, si dhe gratë në politikë dhe vendimmarrje mes tjerash. Ernera gjithashtu ka qenë dy herë pjesë e programeve të shkëmbimit kulturor dhe profesional nga Departamenti Shtetëror i Shteteve të Bashkuara të Amerikës.

 

GAP Donatorët

Swedish International Development Cooperation Agency National Endowment for Democracy Rockefeller Brothers Fund Open Society Institute Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë