Stafi

Berat Thaqi

Analist Politikash

Berati është Analist Politikash në Institutin GAP. Ai ka përfunduar studimet Master për Analiza Ekonomike të Biznesit nga Universiteti Staffordshire në Britani të Madhe, titull ky i fituar përmes bursës së Fondit për Shoqëri të Hapur dhe Chevening. Ai gjithashtu mban titullin Baçelor në Administrim Biznesi dhe Menaxhment nga Universiteti për Biznes dhe Teknologji (UBT) në Prishtinë, ku edhe ka fituar çmimin student më i mirë i gjeneratës. Berati ka kryer një praktikë dy mujore në Ogilvy Kosova ku pastaj është promovuar në menaxher të llogarive. Kjo përvojë i ka mundësuar atij të punojë me kompani prestigjioze kombëtare dhe ndërkombëtare.  

 

GAP Donatorët

Swedish International Development Cooperation Agency National Endowment for Democracy Rockefeller Brothers Fund