Stafi

Berat Thaqi

Analist Politikash

Berati është Analist i Politikave në Institutin GAP. Ai gjithashtu ka qenë i angazhuar si hulumtues dhe konsulent i jashtëm me organizata si: International Alert (Londër), Instituti Kombëtar Demokratik (NDI), USAID, etj. Berati ka qenë edhe partner hulumtues në Qendrën për Studime të Politikave Evropiane (CEPS) në Bruksel. Ai ka realizuar studime mbi tema që lidhen me financat publike, zhvillimin e sektorit privat, qeverisjen e korporatave dhe çështjet e tregtisë. Gjatë punës së tij, ai ka kontribuar në strategjitë kombëtare për zhvillim ekonomik, ligjet dhe ka mbajtur punëtori për anëtarët e parlamentit të Kosovës në lidhje me çështjet buxhetore. 

 

GAP Donatorët

Swedish International Development Cooperation Agency National Endowment for Democracy Rockefeller Brothers Fund Open Society Institute Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë