Stafi

Nora Jusufi

Hulumtuese

Nora Jusufi është ekonomiste e zhvillimit dhe hulumtuese në Institutin GAP në Njësinë për Zhvillim të Qëndrueshëm Ekonomik dhe Social. Ajo iu bashkua Institutit GAP në nëntor 2016 përmes programit për zhvillim profesional të Institutit për Shoqëri të Hapur (OSI). Nora ka mbaruar studimet master në Shkollën për Shërbime Ndërkombëtare, Universiteti Amerikan, Washington D.C. për Zhvillim Ndërkombëtar (koncentrimi: Zhvillim Ekonomik) si dhe studimet bachelor në RIT Kosovo për Ekonomi dhe Menaxhment. Nora ka një varg eksperiencash në organizata jo qeveritare në fusha të ndryshme, përfshirë por jo kufizuar në hulumtime të prokurimit, qasjes në drejtësi, ekonomisë, politikave publike e të tjera, por edhe në koordinim të projekteve, menaxhimit të marrëdhënieve me publikun dhe komunikimit, konsulencë, e pak eksperiencë edhe në financa e tutorim. 

 

GAP Donatorët

Swedish International Development Cooperation Agency National Endowment for Democracy Rockefeller Brothers Fund